Nhập mã đơn hàng để kiểm tra. Ví dụ: 9572366434
THÔNG TIN SẢN PHẨM
SP1. Bộ chia 3 nhánh ống 16mm nối ren trong 27mm
  • Số lượng: 1
  • Thành tiền: 9.500đ
SP2. Chữ thập gắn ống LDPE 16mm cao cấp ZM
  • Số lượng: 1
  • Thành tiền: 6.500đ
SP3. Khởi thuỷ 16mm nâu cao cấp gồm roan cao su ZM
  • Số lượng: 4
  • Thành tiền: 22.000đ
Tổng cộng:
  • Số lượng: 6
  • Thanh toán: 38.000đ
Để lại tin nhắn             [x]